Riktlinjer

Vi har utvecklat några riktlinjer för vårt redaktionella och kommersiella arbete. Här presenterar vi de viktigaste.

Pressmeddelanden från partners

Som en del av vårt kommersiella erbjudande tillåter vi företag att publicera pressmeddelanden. Syftet bakom det här formatet är att företag med komplexa budskap ska få anledning till att presentera sina budskap på ett begripligt sätt. Annonsörer kan dela insikt från egen verksamhet, forskning och generella tankar om teman som är relevanta för målgruppen. Vi tillåter däremot inte produktreklam i det här formatet, men förbehåller oss rätten att justera texter som är överdrivet späckade med reklam.

Det är inte tillåtet att omtala konkurrenter på ett negativt sätt.

Det är tillåtet att omtala egna samarbetspartners, men vi preciserar att det är den egna verksamheten eller egna kunder som normalt ska vara i fokus i artiklarna.

Det är inte tillåtet att använda annonsformatet som en kanal för svar på redaktionella artiklar från Ehandel.com eller andra medier. Det är avsändaren själv som är ansvarig för innehåll och bilder.

Kommersiella länkar 

Artiklar kan innehålla kommersiella länkar. Redaktionen omtalar butiker oberoende av detta. Alla redaktionella artiklar är uteslutande baserade på redaktionella värderingar. I enlighet med den digitala journalistikens möjligheter länkar vi normalt till de omtalade webbplatserna.

Event-översikt

I vår event-översikt lägger vi bara ut länkar till Nordens största konferenser.

De här riktlinjerna blir uppdaterade kontinuerligt.

Til toppen