XXL växer starkt i Sverige - ökade med 18 procent

Svenska e-handelsförsäljningen stor för sportjätte:

(Bilde: XXL)

Svenska e-handelsförsäljningen stor för sportjätte:

XXL växer starkt i Sverige - ökade med 18 procent

Norska sportkedjan XXL blir större på den svenska marknaden och redovisar en starkt tillväxt för det tredje kvartalet.

Totalt ökade sportkedjan med 16 procent för alla marknader.

XXL öppnade sina första butiker i Sverige 2010 och idag har kedjan 22 varuhus och e-handel på den svenska marknaden. I Sverige ökade XXL:s tillväxt med 18 procent och försäljningen ökade med 7,6 procent för det tredje kvartalet.

Nya butiksetableringar ligger bakom den starka tillväxten i Sverige.

E-handeln växer kraftigt för XXL, under det tredje kvartalet ökade försäljningen online under det tredje kvartalet med 28 procent jämfört med samma period 2016. Totalt stod e-handeln för 10.6 av den totala försäljningen jämfört med 9,7 för samma period 2016.

Onlineförsäljningen i Sverige anges inte med några siffror, men försäljningen via e-handeln i Sverige är, tillsammans med Österrike, växte kraftigt under det tredje kvartalet.

Til toppen