Försenat lager sänkte Sportamore

E-handlare gör förlust på över 20 miljoner:

(Foto: Sportamore)

E-handlare gör förlust på över 20 miljoner:

Försenat lager sänkte Sportamore

E-handelsbolaget Sportamore redovisar en förlust på 20,6 miljoner svenska kronor för det tredje kvartalet.

Sportamores omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 151 miljoner svenska kronor jämför med 160 miljoner under samma period 2016. Resultatet efter skatt uppgick till minskade från 28,6 miljoner 2016 till -20,6 miljoner under det tredje kvartalet 2017.

Rörelseresultatet hamnade på -27,1 miljoner jämfört med 3,3 miljoner samma period 2016.

- Driftsättningen av den nya automationsanläggningen har tyvärr inte varit problemfri och uppstartsprocessen kom att försenas en dryg månad. I kombination med en forcerad fysisk varuflytt medförde detta att ca 35% av bolagets sortiment under augusti inte var tillgängligt för försäljning på site. Detta har medfört en lägre konverteringsgrad då våra kunder i mindre utsträckning hittade det de sökte efter, skriver Sportamores vd Johan Ryding i rapporten. 

Lägre konverteringar på sajten leder till att e-handelsbolaget beslutar att spara in på marknadsföringsaktiviteterna online.

- Samtidigt valde vi, mot bakgrund av den lägre konverteringsgraden, att se över investeringsnivåerna i online-marknadsföring vilket sammantaget lett till en lägre besöks- och försäljningsutveckling under perioden. Denna effekt uppskattas till ett bortfall av ca 1,4 miljoner besök och 35 miljoner i försäljning där 20 miljoner förklaras av lägre besökstillväxt och 15 miljoner härleds till en lägre konverteringsgrad än jämförelseperioden, redogör Ryding i rapporten.

 

Til toppen