Förändrat kundbeteende påverkar Ikea - varslar 150 personer om uppsägning

Sverige drabbas hårdast:

(Bilde: Ikea/pressebilde)

Sverige drabbas hårdast:

Förändrat kundbeteende påverkar Ikea - varslar 150 personer om uppsägning

För att möta omställningen till att skapa ett mer tillgängligt IKEA, har ett arbete med att förenkla nuvarande affärsmodell påbörjats.

IKEA koncernen (INGKA Holding B.V. och dess kontrollerade enheter) har initierat en omorganisation av globala supportfunktioner som en del i sin omställning att bli ännu mer tillgängliga för de många människorna. Ett resultat av denna process är att 150 globala positioner varslas om uppsägning i Sverige, Nederländerna och Belgien.

– Det här har inte varit ett enkelt beslut eftersom våra medarbetare är en viktig del av vår framgång. Vi kommer hantera denna situation i linje med våra värderingar och stötta alla berörda medarbetare. Vi är i nära dialog med facket för att hitta den bästa lösningen för varje medarbetare, säger Tolga Öncü, Retail Manger, IKEA Group i ett pressmedelande.

För att möta omställningen till att skapa ett mer tillgängligt IKEA, har ett arbete med att förenkla nuvarande affärsmodell påbörjats. Det arbetet innebär personalförändringar. IKEA koncernen har under det gångna året fortsatt att förbättra kunderbjudandet med nya butiksformat, kortare ledtider samt förbättrade och mer effektiva distributions- och digitala lösningar. Allt med sikte på att nå fler människor, i en tid där kundbeteendet förändrats.

IKEA koncernen, den största franchisetagaren av IKEA konceptet, äger och driver 362 IKEA varuhus i 29 länder. Under året välkomnade 150 000 medarbetare 817 miljoner besök på IKEA varuhus och mer än 2,1 miljarder besök på IKEA.com.

Til toppen