E-handeln förväntas bryta positiv trend för köpcentrum

Rapport:

Rapport:

E-handeln förväntas bryta positiv trend för köpcentrum

Köpcentrum och handelsområden i Sverige fortsatte att öka under 2016, men tillväxten kommer enligt HUI att stanna upp p.g.a. hög konkurrens och en e-handel som växer snabbt.

Tillväxten för köpcentrum och handelsområden ökade med 4 procent under 2016, faktum är att försäljningen har ökat sedan 1988. Det skriver HUI Research.

Nya köpcentrum som Mall of Scandinavia och Avion Shopping gör att tillväxten av köpcentrum ökar.

– Tillväxten i köpcentrum och handelsområden är starkt kopplad till nyetableringar, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research, i en kommentar.

E-handeln tar marknadsandelar

Den positiva trenden för köpcentrum och handelsområden i Sverige förväntas vända och stanna upp p.g.a. konkurrens och e-handeln.

Byggtakten har varit hög i Sverige under de senaste åren och många vita fläckar har täckts. En redan hög konkurrens i kombination med en snabbt växande e-handel innebär att vi kan vänta oss en lägre tillväxt framöver, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research. 

De kommande tre åren ska den höga byggtakten fortsätta och det kommer att byggas cirka 1 miljon kvadratmeter för köpcentrum och handelsområden.

Men tillväxten förväntas stanna upp, vilket kan märkas redan idag med att butikskedjor minskar deras butiksytor och gör lokalerna mer effektiva.

Til toppen