Det här är Clas Ohlsons nya växtstrategi - ska dubbla e-handelsförsäljningen vartannat år

Bara 3,5 procent är e-handel:

(Bilde: Clas Ohlson/pressebilde)

Bara 3,5 procent är e-handel:

Det här är Clas Ohlsons nya växtstrategi - ska dubbla e-handelsförsäljningen vartannat år

I sin senaste kvartalsrapport presenterade Clas Ohlson ett analys- och strategiarbete som har pågått sedan september.

Clas Ohlson går in för att förenkla människors vardag.

För att göra det ska de ge ett mer unikt kunderbjudande av produkter, kompletterande tjänster och rådgiving. En utvecklad digital butik, service i världsklass, samt en förenklad och effektiv verksamhet, är centrala delar i den nya strategin som är presenterade. 

Växtstrategin blev presenterad på bolagets kapitalmarknadsdag förra veckan.

Nytt analys- och strategiarbete

Entreprenören Clash Ohlson grundade bolaget för 100 år sedan med tank på att förenkla människors vardagsliv.

Mycket har hänt sedan dess, men idéen är minst lika relevant nu som då. De ska fortsätta att hjälpa och inspirera människor med att förbereda sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser. 

I ett analys- och strategiarbete som har pågått sedan september i fjol, har de fått gjort det tydligare vad Clas Ohlsons marknadsposition ska vara, hur kunderna potentiellt agerar i en ny konkurrenssituation, samt bolagets möjligheter och utmaningar i et nytt landskap.

Analyserna i det här arbetet har bland annat visat att Clas Ohlson har:

  • En stark utgångspunkt för att växa med hög varumärkeskännedom och en finansiell position som möjliggör offensiva satsningar. 
  • Stora möjligheter att öka kommersialiseringen i efterfrågan och effektivisera sortimentet.
  • Betydligare möjligheter för att förenkla och effektivisera verksamheten. 
  • Stor potential att utveckla verksamheten online, som i dag står för en försäljningsandel på 3,5 prosent, noe som er under marknadsgenomsnittet. 
  • Stort växtpotential på den växande europeiska marknaden.

Ska sättas igång i år

I den nya strategiska planen spelar bolagets verksamhet på nätet en central roll. Planen innehåller utvecklingen av en helt unik digital plattform som ger kunden ett samlat gränssnitt mot Clas Ohlsons utvidgade kundsortiment.

En rad initiativ kommer att gå live redan i år. Clas Ohlsons långsiktiga ambition är att utveckla en helt ny affärsmodell online. Totalt inkluderer bolagets strategiska plan ett stort initiativ, som på kort och lång sikt styrker Clas Ohlsons marknadsposition: 

  • Utveckla ett unikt kunderbjudande: De ska bli mer relevanta för kunden genom att erbjuda ett mer fokuserat produkterbjudande, där de tydligare definierar hemmet som deras territorium och samtidigt lägger till ett kompletterande tjänsterbjudande. Som ett första steg kunde de berätta om Clas Fixare - ett samarbete med Pegital Investment AB för att utveckla tjänster för praktisk problemlösning i hemmet.
  • Ge service i världsklass : De ska öka mervärdet för kunden genom att utveckla deras höga servicenivå med ökad tillgänglighet och mer personlig rådgivning både online och i butik. Därmed ska de bygga en närmare relation med kunden.  
  •  Förenkla och effektivisera verksamheten: De introducerar ett antal initiativ för att öka systematiken i produktutveckling, inköp och leveranser, för att öka kostnadseffektiviteten och öka snabbheten ut mot kunden. 

Med dessa nya strategierna förväntas det att öka den organiska omsättningen med i genomsnitt fem procent per år i en femårsperiod. De hävdar att försäljningen per kund kommer öka, försäljningen per kvadratmeter kommer öka och att försäljningen online dubblas vartannat år.

Til toppen